بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري
چشم اندار و مأموریت اداره بررسی منابع ,تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
1- نظامنامه بررسی منابع معطوف به تهیه و انتشار فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار مناقصات محدود کالا و خدمات شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران (وندور لیست).  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
2- تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران (وندور لیست) 13/12/93 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
4- بانک اطلاعات مناقصه گران / فهرست بلند منابع کالا و خدمات (وندور لیست شرکت ملی گاز ایران VENDORS LIST)  

لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
5- فرم های استعلام ارزیابی صلاحیت مناقصه گران کالا وخدمات اختصاصی صنعت گاز ,ساختار و آئین نامه داخلی کمیته و کارگروههای تخصصی ارزیابی صلاحیت 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
6- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار دستگاه مرکزی حوزه گاز در زمینه کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت استفاده شرکتهای کارفرمایی تابعه در برگزاری مناقصات محدود . 

لطفاٌ جهت رؤیت فایل اینجا کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت رؤیت فایل اینجا کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
7- فهرست های بلند مناقصه گران صلاحیتدار دستگاه مرکزی حوزه گاز در زمینه پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت استفاده در مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 
.
1394/5/12 دوشنبه
....
8- فهرست شرکتهای تولید کننده لوله ، اتصالات و گرانول پلی اتیلن گاز 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
9- فهرست های بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمان های حرفه ای و تابعه دستگاه مرکزی حوزه گاز در زمینه خدمات تخصصی مشترک نظیر بازرسی فنی + خدمات انرژی+ آزمایشگاهها، کالیبراسیون+ تعمیرات اساسی توربین ها + فناوری اطلاعات IT و سایر.... 

لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
10- شرکتهای ممنوع المعامله 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
11- فرم درخواست ثبت در فهرست خریداران گوگرد 

1394/5/12 دوشنبه
....
12- اطلاعیه ها 

لطفاٌ جهت مشاهده  اینجا  را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده  اینجا  را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....


Powered By Sigma ITID.