ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1395/1/21 شنبه
....
چشم اندار و مأموریت اداره بررسی منابع ,تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
1- نظامنامه بررسی منابع معطوف به تهیه و انتشار فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار مناقصات محدود کالا و خدمات شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران (وندور لیست).  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
2- تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران (وندور لیست) 13/12/93 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
4- بانک اطلاعات مناقصه گران / فهرست بلند منابع کالا و خدمات (وندور لیست شرکت ملی گاز ایران VENDORS LIST)  

لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


.

لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


.

1394/5/12 دوشنبه
....
5- اسناد ارزیابی صلاحیت مناقصه گران  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
6- فهرست بلند مناقصه گران اقلام اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه. 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
7- فهرست بلند شرکتهای پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت استفاده شرکتهای تابعه در برگزاری مناقصات محدود 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
8- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمانهای حرفه ایی 93/09/10 

لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
9- شرکتهای ممنوع المعامله 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
10- پرسشنامه های خریداران گوگرد و LPG 

1394/5/12 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما