چشم اندار و مأموریت اداره بررسی منابع ,تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت
1- نظامنامه بررسی منابع معطوف به تهیه و انتشار فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار مناقصات محدود کالا و خدمات شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران (وندور لیست).
2- تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران (وندور لیست) 13/12/93
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
1- ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران
2- آئین نامه داخلی کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز-پائیز93
3- ساختار کمیته و کارگروههای فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی حوزه گاز26-1-94
4- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان 94/05/01
2- پرسشنامه های تشخیص و ارزیابی صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
3- بانک اطلاعات مناقصه گران / فهرست بلند منابع کالا و خدمات (وندور لیست شرکت ملی گاز ایران VENDORS LIST)
4- فهرست بلند سازندگان کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه
5- فهرست بلند شرکتهای پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه
6- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمانهای حرفه ایی 93/09/10
7- شرکتهای فاقد صلاحیت (ممنوع المعامله)

اطلاعيه هاي جديد

پر بيننده ترين مطالب

امور تخصصي بازرگاني
مشروح پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در همايش «قانون برگزاري مناقصات، چالشها و راهكارها» 

لطفاٌ در صورت نياز به سي دي فيلم همايش قانون برگزاري مناقصات با تلفن 84877504 تماس حاصل فرمائيد   


 

لطفاٌ در صورت نياز به سي دي فيلم همايش قانون برگزاري مناقصات با تلفن 84877504 تماس حاصل فرمائيد   


 

1391/1/15 سه‌شنبه
....
کتاب طبقه بندی کالا (MESC ) و طریقه نصب(14/01/1391)  
طریقه نصب کتاب طبقه بندی کالا (MESC)
1-فایل کتاب طبقه بندی کالا (MESC) را روی هر درایو یا desktop کیس دانلود نمائید.
2- پس از باز نمودن فایل زیپ شده MESC، آیکون را کلیک نمائید .
3- در صورت عدم باز شدن فایل MESC  احتمالاٌ فایل اصلی داخل پوشه دیگری قرار گرفته که از آن پوشه خارج گردد در صورت نیاز جهت رفع مشکل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائید.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه های ALT +ENTER استفاده نمائید.
5-  نرم افزاز زیپ ، winrar جهت دانلود در اختیار شما میباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فایل MESC جهت استفاده در اختیار شما می باشد
1391/1/14 دوشنبه
....
واگذاری کالا به واحدهای عملیاتی صنعت نفت (شرکت پشتیبانی ساخت وتهیه کالای نفت تهران)  

تست سیگما

1390/11/26 چهارشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(15/11/1390) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/11/15 شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(13/10/90) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/10/13 سه‌شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(07/08/90) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/8/7 شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(20/06/90) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/6/20 يكشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(05/04/90) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/5/8 شنبه
....
تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران 
1390/5/2 يكشنبه
....
ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران 

لطفاٌ در صورت نياز به تغييرات در ليست ، با پست الكترونيكي شركتي به آدرس ذيل ارسال فرمائيد 

.PSM@nigc.ir

1390/4/20 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(23/03/90) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1390/3/23 دوشنبه
....
واگذاري كالا به واحدهاي عملياتي صنعت نفت (شركت پشتيباني ساخت وتهيه كالاي نفت تهران) 
.
1389/12/17 سه‌شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(15/12/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/12/15 يكشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(29/09/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/9/29 دوشنبه
....
واگذاري كالا به واحدهاي عملياتي صنعت نفت (شركت پشتيباني ساخت وتهيه كالاي نفت تهران) 
1389/7/28 چهارشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(18/07/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/7/19 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(8/06/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/6/8 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(30/03/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/3/30 يكشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(10/02/89) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC  احتمالاٌ فايل اصلي داخل پوشه ديگري قرار گرفته كه از آن پوشه خارج گردد در صورت نياز جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
6- ضمناٌ  Access liberary در فايل MESC جهت استفاده در اختيار شما مي باشد
1389/2/13 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(15/11/88) 
ريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
1388/11/17 شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(15/10/88) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل
MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره
MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، 
winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
1388/10/15 سه‌شنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(12/07/88) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
1388/7/12 يكشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(9/06/88) 
طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)
1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.
2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .
3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.
4- جهت بزرگ نمودن پنجره
MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.
5-  نرم افزاز زيپ ، 
winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.
1388/6/9 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(21/04/88) 

طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)

1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab کيس دانلود نمائيد.

2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون را کليک نمائيد .

3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.

4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.

5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.

1388/4/21 يكشنبه
....
پروژه سیستم اطلاعاتی خرید کالا 
لطفاٌ جهت کسب اطلاعات مربوط به پیشرفت سیستم  اینجا را کلیک فرمائید

لطفاٌ جهت کسب اطلاعات مربوط به پیشرفت سیستم  اینجا را کلیک فرمائید
لطفاٌ جهت کسب اطلاعات مربوط به پیشرفت سیستم  اینجا را کلیک فرمائید

لطفاٌ جهت کسب اطلاعات مربوط به پیشرفت سیستم  اینجا را کلیک فرمائید
1388/3/20 چهارشنبه
....
فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران و تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران 
لطفاٌجهت رؤيت نامه هاي تشخيص صلاحيت و كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران    اينجا     و تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران اينجا را كليك فرمائيد. 

 

لطفاٌ جهت دريافت فايل ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران  اينجا را كليك فرمائيد


 ورود به فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران

لطفاٌ هنگام ثبت اطلاعات به موارد ذيل توجه فرمائيد

 

 

1-در ثبت ارقام از هيچگونه علامتي استفاده نگردد

2- قرارداد به ماه و فقط با عدد ثبت گردد

3-در صورتيكه قراردادي فاقد اطلاعات مبلغ پيمان ، تاريخ شروع و مدت پيمان               مي باشد از ارسال آن خودداري فرمائيد


4- لطفاٌ قراردادهاي پيمانكار/مشاور در دو مرحله ارسال گردد.

   الف: در مرحله عقد قرارداد با پيمانكار /مشاورجهت ايجاد ظرفيت كاري

   ب : قراردادهائيكه بيش از 90% پيشرفت فيزيكي دارند جهت خارج كردن از ظرفيت         پيمانكار/ مشاور  

 

لطفاٌجهت رؤيت نامه هاي تشخيص صلاحيت و كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران    اينجا     و تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران اينجا را كليك فرمائيد. 

 

لطفاٌ جهت دريافت فايل ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران  اينجا را كليك فرمائيد


 ورود به فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران

لطفاٌ هنگام ثبت اطلاعات به موارد ذيل توجه فرمائيد

 

 

1-در ثبت ارقام از هيچگونه علامتي استفاده نگردد

2- قرارداد به ماه و فقط با عدد ثبت گردد

3-در صورتيكه قراردادي فاقد اطلاعات مبلغ پيمان ، تاريخ شروع و مدت پيمان               مي باشد از ارسال آن خودداري فرمائيد


4- لطفاٌ قراردادهاي پيمانكار/مشاور در دو مرحله ارسال گردد.

   الف: در مرحله عقد قرارداد با پيمانكار /مشاورجهت ايجاد ظرفيت كاري

   ب : قراردادهائيكه بيش از 90% پيشرفت فيزيكي دارند جهت خارج كردن از ظرفيت         پيمانكار/ مشاور  

 

1388/3/16 شنبه
....
امور تخصصي بازرگاني 
بخشي از وظايف امور تخصصي بازرگاني شامل:
 • تدوين سيستمهاي كنترلي و نظارتي در نظام بازرگاني و نظارت بر استقرار سيستمهاي مربوطه در كليه شركتها
 • توسعه كيفي واحدهاي مطالعاتي در خصوص بهبود و ارتقاء روشها ، مقررات و سيستمهاي بازرگاني و پيماني
 • شناسايي اقلام پرمصرف شركتها و اولويت بندي آنها بمنظور برنامه ريزي در ساخت داخل
 • تهيه و جمع آوري مشخصات فني ، نقشه ها، استانداردها، روشهاي توليد قطعات ، ماشين آلات و مواد مورد نياز واحدهاي ستادي شركت ملي گاز و شركتهاي تابعه جهت ساخت داخل
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم در ساخت كالاهاي نمونه و نظارت بر ساخت آنها مطابق با استانداردهاي مصوب
 • گزينش بهترين و اقتصادي ترين منابع تأمين كالا و بهنگام نمودن آنها و نيز تهيه فهرست منابع تأمين با ذكر مشخصات كامل آنها و اعلام آن به مبادي ذيربط
 • انجام مطالعات در زمينه هاي فرايندهاي بازرگاني و پيماني
 • انجام فرايند ارزيابي صلاحيت منابع تأمين كالاي داخلي و خارجي برابر مفاد أئين نامه اجرائي بند "الف" ماده 26 قانون برگزاري مناقصات و انتشار فهرست منابع صلاحيت دار به نحو مقتضي.
 • تيپ بندي پيمانهاي مناسب با انواع قراردادها
 • پياده سازي سيستم يكپارچه اطلاعاتي در جهت جلوگيري از رشد سيستم هاي متفاوت و حفظ يكنواختي بين سيستمها
 • تهيه تدوين الگوهاي استاندارد و يكنواخت تداركاتي

1388/3/11 دوشنبه
....
امور تخصصي بازرگاني 
تأمين نياز رو به رشد صنعت گاز به كالا و خدمات ، مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي برجسته حرفه اي، نوآوريها ي فني و نيز رابطه نزديك دو جانبه با شركتهاي تابعه ، و مناقصه گران و همكاران و تلاش در جلب رضايت آنها است.

امور تخصصي بازرگاني با مجموعه ايي از افراد توانمند در يك مجموعه دانش محور وبا سنتهاي برجسته حرفه اي و موقعيت پيشرو با تمام امكانات در خدمت تأمين اين نياز است.

اين امور راهنمايي ، نظارت و كنترل بر عملكرد بازرگاني شركتهاي تابعه را از وظايف خود مي داند ودر جهت تحقيق و توسعه ساخت داخل از هر كوششي دريغ نمي نمايد و تهيه قراردادهاي تيپ و دستورالعملهاي بازرگاني و ارزيابي منابع و خدمات را بعهده داردادامه مطلب

تأمين نياز رو به رشد صنعت گاز به كالا و خدمات ، مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي برجسته حرفه اي، نوآوريها ي فني و نيز رابطه نزديك دو جانبه با شركتهاي تابعه ، و مناقصه گران و همكاران و تلاش در جلب رضايت آنها است.

امور تخصصي بازرگاني با مجموعه ايي از افراد توانمند در يك مجموعه دانش محور وبا سنتهاي برجسته حرفه اي و موقعيت پيشرو با تمام امكانات در خدمت تأمين اين نياز است.

اين امور راهنمايي ، نظارت و كنترل بر عملكرد بازرگاني شركتهاي تابعه را از وظايف خود مي داند ودر جهت تحقيق و توسعه ساخت داخل از هر كوششي دريغ نمي نمايد و تهيه قراردادهاي تيپ و دستورالعملهاي بازرگاني و ارزيابي منابع و خدمات را بعهده داردادامه مطلب

1388/3/11 دوشنبه
....
کتاب طبقه بندي کالا (MESC ) و طريقه نصب(09/02/88) 

طريقه نصب کتاب طبقه بندي کالا (MESC)

1-فايل کتاب طبقه بندي کالا (MESC) را روي هر درايو يا desktab  کيس دانلود نمائيد.

2- پس از باز نمودن فايل زيپ شده MESC، آيکون M   را کليک نمائيد .

3- در صورت عدم باز شدن فايل MESC با كليك نمودن روي آيكون فوق احتمالاٌ دو فايل ايجاد نموده که فايل اضافي حذف گردد جهت رفع مشكل با تلفن 84877502 تماس حاصل فرمائيد.

4- جهت بزرگ نمودن پنجره MESC ،از دکمه هاي ALT +ENTER  استفاده نمائيد.

5-  نرم افزاز زيپ ، winrar جهت دانلود در اختيار شما ميباشد.

1388/2/9 چهارشنبه
....
دهه فجر مبارک باد 
دهه فجر مبارک باد

دهه فجر مبارک باد

1385/11/15 يكشنبه
....
اَلسَّلامُ عَلَيکَ يا أباعَبدِاللّهِ  
1385/11/1 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما