1- نظامنامه و جایگاه سازمانی اداره بررسی منابع در ساختار نظام تأمین کالا و خدمات صنعت گاز  
1- جایگاه سازمانی و نظامنامه اداره بررسی منابع , تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
دریافت فایل PDF تاریخ 95/09/02

2- فراخوان مناقصه گران کالا و تجهیزات جهت ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت به ‍‍ ‍‍‍‍‍‍پورتال سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP.MOP.IR)  مراجعه نمایند.
متن فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت 95/01/17
دریافت فایل PDF

 
1394/5/12 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما