5- فهرست بلند شرکتهای پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 

1- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت شرکت های پیمانکاری, مشاوره ای و خدماتی

   دریافت فایل PDFدریافت فایل WORD     بازنگری 96/01/01

 

* کاربرگ تشخیص و ارزیابی صلاحیت شرکت های پیمانکاری و خدماتی جهت استفاده کارشناسان

   دریافت فایل PDF + دریافت فایل WORD


2- پیمانکاران صلاحیتدار مانیتورینگ از راه دور ایستگاه های گاز

  دریافت فایل PDF     به روز رسانی 95/03/20

 

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد پیمانکاران مانیتورینگ ایستگاه های گاز جهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت

  دریافت فایل PDF   +   دریافت فایل WORD

* ممنوعیت خرید و استفاده از SAG Safety Barrier در اجرای مانیتورینگ ایستگاه های گاز
دریافت فایل PDF
        منتشره 95/10/20


3-مراکز خدمات آزمایش لهیدگی جوش الکترو فیوژن پلی اتیلن

  دریافت فایل PDF       به روزرسانی 96/07/25


4-شرکتهای خدمات انرژی

  دریافت فایل PDF


5-شرکتهای بازرسی فنی شخص ثالث

  دریافت فایل PDF            منتشره 93/09/10


6- راهنمای متقاضیان تأمین خدمات کالیبراسیون کنتورهای گاز

  دریافت فایل PDF        منتشره 96/02/27

لینک مراکز مورد تائید کالیبراسیون کنتور گاز            http://igs.nigc.ir


7- شرکتهای صلاحیتدار تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرایندی صنعت نفت و گاز 
  دریافت فایل PDF


8- فهرست بلند کارگاه های عایقکاری گرم لوله های فولادی

  دریافت فایل PDF       به روزرسانی 94/12/26


9- سازمانهای اکرودیته مصوب شورای استاندارد شرکت ملی گاز ایران

دریافت فایل PDF


 
1394/5/12 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما