2- پرسشنامه های تشخیص و ارزیابی صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران 

اطلاعیه مهم : به منظور تبعیت از دستگاه مرکزی وزارت نفت در ایجاد و انتشار فهرست بلند منابع واحد، الزامیست، کلیه سازندگان، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا اعم از داخلی و خارجی در سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت به آدرس ep.mop.ir ایجاد سابقه نمایند. بدیهی است، دعوت از مناقصه گران کالا در مناقصات، مشروط به خوداظهاری و ایجاد سابقه در سامانه موصوف می باشد. ضمناً، شرکت های پیمانکاری، مشاوره و خدماتی مشمول سامانه مذکور و اطلاعیه حاضر نمی باشند.


1- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان کالای داخلی
دریافت فایل PDFدریافت فایل WORD                بازنگری 96/02/25

* کاربرگ تشخیص و ارزیابی صلاحیت سازندگان کالای داخلی جهت استفاده کارشناسان
دریافت فایل PDF  دریافت فایل WORD
 


2- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت شرکت های پیمانکاری, مشاوره ای و خدماتی
دریافت فایل PDF + دریافت فایل WORD           بازنگری 97/10/08


3- پرسشنامه تشخیص صلاحیت سازندگان خارجی
(Foreign Manufacturer Questionnaire)
دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF


4- پرسشنامه تشخیص صلاحیت غیر سازندگان خارجی / تأمین کنندگان 
(Foreign non-manufacturer Questionnaire)
دریافت فایل WORD  :   دریافت فایل PDF


5- اطلاعیه شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث
دریافت فایل PDF         منتشره 93/09/10

لینک وبگاه امور بازرسی و کنترل فنی ستاد           http://inspect.nigc.ir


6- اطلاعیه شرکتهای تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرایندی صنعت نفت و گاز
دریافت فایل PDF         منتشره 93/09/10


7- اطلاعیه مراکز آزمایشگاهی و سازندگان 
دریافت فایل PDF         منتشره 96/02/25

لینک آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران    
http://lab.nigc.ir
 
1394/5/12 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما