4- فهرست بلند سازندگان کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 
1- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان کالای داخلی 
دریافت فایل PDFدریافت فایل WORD     به روز رسانی 96/02/25

* کاربرگ تشخیص و ارزیابی صلاحیت سازندگان کالای داخلی جهت استفاده کارشناسان
دریافت فایل PDF  +  دریافت فایل WORD
2- مناقصه گران ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز
دریافت فایل PDF      به روز رسانی 96/07/10

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز جهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت
دریافت فایل PDF
و دریافت فایل WORD
3- سازندگان صلاحیتدار شیرهای توپی فولادی
دریافت فایل PDF       به روزرسانی 96/03/28

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران شیرهای توپی فولادی جهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت
دریافت فایل PDF و دریافت فایل WORD
4- تولیدکنندگان صلاحیتدار لوله و اتصالات پلی اتیلن گاز 
دریافت فایل PDF          به روزرسانی 96/03/22

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران لوله و اتصالات پلی اتیلن گازجهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت 
دریافت فایل PDF و دریافت فایل
WORD
5- تولید کنندگان داخلی و خارجی گرانول پلی اتیلن گاز
دریافت فایل PDF         به روزرسانی 94/08/06

 
1394/5/12 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما