وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ممنوع بودن هر گونه افزايش قيمت کالا و خدمات بدون همگاني با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان (13/10/89) 
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ممنوع بودن هر گونه افزايش قيمت کالا و خدمات بدون همگاني با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان 
مديرکل دفتر نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 44934/89/370 مورخ 20/10/89 را به شرح زير اعلام نموده است:
با عنايت به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و حساسيت مقطع کنوني، توجه جدي به ثبات قيمت‌هاي فوش محصولات و جلوگيري از رفتارهاي غيرمنطقي جهت برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا مورد تأکيد دولت محترم مي‌باشد. لذا با عنايت به مصوبه‌هاي شماره 169072 مورخ 29/7/89 و شماره 192577 مورخ 25/8/89 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه کنترل بازار هر گونه افزايش قيمت کالا و خدمات بدون هماهنگي با سازمان حمايت ممنوع و تخلف محسوب مي‌گردد. لطفاً دستور فرماييد ضمن ارسال اطلاعات به شرح ذيل (در قالب جدول excel و در لوح فشرده CD)، از هر گونه تغيير قيمت بدون هماهنگي با اين سازمان خودداري نماييد. در غير اين صورت مراتب از طريق سازمان تعزيرات حکومتي پيگيري خواهد شد. 1 – آخرين ليست نرخ فروش محصولات (قيمت درب کارخانه و قيمت مصرف‌کننده). 2 – تغييرات قيمت از ابتداي سالجاري (تاريخ و درصد افزايش).
توجه: متن تصويبنامه شماره 169072/ت45464ن مورخ 29/8/89 هئت وزيران به شرح زير مي‌باشد:
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ 19/7/1389 به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود: 1 – تمامي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي و همچنين واردکنندگان، شرکتهاي پخش، اصناف، واحدهاي توليدي، بنکداران، مالکان انبارها و سردخانه‌ها موظف به اعلام موجودي، ارايه اطلاعات و مستندات مربوط در خصوص (22) رديف گروه کالايي فهرست پيوست که به مهر "دفتر هيئت دولت" تاييد شده است، به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مي‌باشند. 2 – سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان موظف است نسبت به دريافت و بررسي محدوده قيمت منطقي کالاهاي موضوع بند (1) از مراجع مربوط و انعکاس به ستاد تنظيم بازار اقدام نمايد. همچنين محدوده فعاليت سازمان مذکور در مورد کالاها و خدماتي که به موجب قانون داراي نرخ رسمي و مصوب هستند، اعلام نظر کارشناسي بوده و پس از ابلاغ نرخ توسط مراجع ذي‌ربط، مسئوليت نظارت و بازرسي براي اعمال قيمتهاي مذکور بر عهده آن سازمان خواهد بود. ساير کالاها و خدمات نيز مشمول ضوابط قيمت‌گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خواهند بود.

 
1389/10/13 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما