وزارت بازرگاني
معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني حذف شد (20/02/90) 

 معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني حذف شد

 

معاون وزير بازرگاني از جايگزيني معاونت زيرساختهاي تجاري به جاي معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خبرداد و گفت: از اين پس مسئوليت تنظيم بازار با اصناف و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خواهد بود. محمدعلي ضيغمي از تشکيل معاونت زيرساختهاي تجاري در وزارت بازرگاني خبرداد و گفت: از اين پس اين معاونت جايگزين معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خواهد شد. معاون وزير بازرگاني افزود: بر اساس ايده جديد،‌ مسئوليت تنظيم بازار با سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و شوراي اصناف کشور خواهد بود و معاونت بازرگاني داخلي، مسئوليت فراهم‌سازي زيرساختهاي تجاري را در کشور به عهده خواهد داشت. معاونت زيرساختهاي تجاري در حالي به تازگي در وزارت بازرگاني تشکيل شده است که موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن يکي از دستورکارهاي جدي دولت در سال جاري است و بر اين اساس نيز، کارگروه ويژه ادغام دو وزارتخانه نيز تشکيل شده است. در حقيقت، فراهم سازي زيرساختهاي تجاري يکي از ايده‌هاي مهدي غضنفري، وزير بازرگاني است که به تازگي با تشکيل معاونت زيرساختهاي تجاري وارد فاز جديدي از فعاليت خود شده است. در اين راستا، اعتقاد وزير بازرگاني اين است که با توسعه زيرساختهايي تجاري، خود به خود حلقه‌ها و زنجيره‌هاي لازم براي تنظيم بازار، خود را به تعادل مي‌رسانند و نياز نيست که در مقطعي، وزارت بازرگاني ورود پيدا کرده و شوک بازار را بگيرد.

 
1390/2/20 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما