وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم تسري کارتهاي بازرگاني که صرفاً رشته فعاليت حق‌العمل‌کاري براي آنها تعيين گرديده است (18/05/90) 

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم تسري کارتهاي بازرگاني که صرفاً رشته فعاليت حق‌العمل‌کاري براي آنها تعيين گرديده است
 

 

  دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 1784/90210 مورخ 11/4/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بازگشت به نامه شماره 66783/51725/747/59/71 مورخ 5/4/1390 به اطلاع مي‌رساند، کارتهاي بازرگاني که در آن صرفاً رشته فعاليت حق‌العمل‌کاري تعيين گرديده باشد قابل تسري به امر صادرات و واردات نمي‌باشد، مگر اينکه علاوه بر آن، رشته فعاليت صادرات و واردات کالاي مجاز نيز درج و به تاييد سازمان بازرگاني استان يا اين دفتر رسيده باشد.

 
1390/5/18 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما