وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ابلاغ مصوبه تعيين سود بازرگاني ذرت دامي و ساير دانه ذرت (09/09/90) 

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ابلاغ مصوبه تعيين سود بازرگاني ذرت دامي و ساير دانه ذرت
 

 

  دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 4959/210/90 مورخ 8/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير مصوبه شمار 172374/ت47330ک مورخ 1/9/1390 هيات محترم وزيران عضو کميسيون ماده يک در خصوص سود بازرگاني ذرت دامي جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

 
1390/9/9 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما