وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ثبت سفارش انواع خودروهاي مجاز (22/05/90) 

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ثبت سفارش انواع خودروهاي مجاز
 

 

   اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 210/90 مورخ 17/5/90 را به شرح زير به کليه سازمان بازرگاني استانها اعلام نموده است:

خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص ثبت سفارش انواع خودروهاي مجاز اعلام شده در سايت ثبتارش موارد ذيل را رعايت نمايند: 1 – فهرست خودروهاي قابل ثبت سفارش دقيقاٌ مطابق ضوابط فني و مارک و مدل اعلامي از سوي وزارت صنايع و معادن باشد. 2 – مبداء حمل خودرو مي‌بايست از کشور يا کشورهاي مبداء توليد باشد. 3 – اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه گواهي COC به سازمان استاندارد بعنوان دستگاه ناظر بر معيارهاي مورد تائيد واردات خودرو، قبل از ترخيص از گمرک در ظهر اوراق ثبت سفارش ضروري است. 4 – فرآيند انجام قرارداد با نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش براي متقاضيان حقيقي و حقوقي داراي کارت بازرگاني (غير از شرکتهاي نمايندگي) صورت گرفته باشد. 5 – مدت زمان اعتبار ثبت سفارشات خودرويي در ظهر اوراق ثبت سفارش از زمان صدور از 6 ماه به 3 ماه کاهش يابد. 6 – ارائه تصوير ايران کد و اسکن آن در سايت ثبتارش در خصوص خودروهاي مورد نظر الزامي مي‌باشد. 7 – کنترل صحت شماره ايران کدهاي متقاضي در کليد ايران کد. ضمناً فرآيندهاي هفتگانه فوق‌الذکر در خصوص تعرفه‌هاي فهرست پيوست که مشمول قانون خودرو مي‌باشند پس از ارسال درخواست ثبت سفارش توسط متقاضي، در کارتابل کشوري قرار گرفته و بعد از تائيد توسط کارشناسان موصوف، اخذ پرينت توسط سازمان بازرگاني محل ثبت سفارش اوليه با رعايت ساير مقررات مربوطه بلامانع مي‌باشد.

فهرست خودروهاي سبک

87040000 الي 87049000

87020000 الي 87029000

87120000

87030000 الي 87039000

 

فهرست خودروهاي سنگين

84280000 الي 84289000

84260000 الي 84269900

84281090

84283900

87160000 الي 87168000

84300000 الي 84306900

87013000 الي 87019090

87090000 الي 87091900

87051010

84279000

84322900

84321090

87011000

84328000

 
 
1390/5/22 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما