وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص سهميه ارزي مرزنشينان براي شش‌ماهه دوم سال 1390 (19/06/90) 

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص سهميه ارزي مرزنشينان براي شش‌ماهه دوم سال 1390
 

 

   اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 3161/210/90 مورخ 15/6/90 را به شرح زير به گمرک ايران اعلام نموده است:

کارگروه ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي به استناد ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور سهميه ارزي مرزنشينان و شرکتهاي تعاوني آنها را براي شش‌ماهه دوم سال 1390 به شرح جدول پيوست تعيين نمود. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را به گمرکات اجرايي ذيربط اعلام نمايند. ضمناً خاطرنشان مي‌سازد کنترل سقف‌هاي ارزي موضوع جدول ضميمه بر عهده گمرک ايران و نظارت بر حسن اجرا با سازمان بازرگاني استانها مي‌باشد.

صورتجلسه: به استناد اختيارات حاصل از ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي مبتني بر تعيين سهميه ارزي مرزنشينان هر يک از استانهاي مشمول تسهيلات مرزي، کار گروه مندرج در ماده صدرالذکر متشکل از نمايندگان وزارت تعاون، کشور، صنعت و معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 8/6/1390 موافقت نمودند. سهميه ارزي عادي مرزنشينان براي شش ماهه دوم سال 1390 به شرح جدول پيوست در اختيار استانهاي مشمول قرار گيرد.

                                                                      سهميه ارزي عادي مرزنشينان در شش ماهه دوم سال 1390   ارزش: دلار

سهميه ارزي (واردات) دلار

جمعيت سال 1390 (نفر)

نام استان

رديف

سهميه ارزي (واردات) دلار

جمعيت سال 1390 (نفر)

نام استان

رديف

8148000

271600

گلستان

10

3664830

122161

آذربايجان‌شرقي

1

15153510

505117

بوشهر

11

15480000

516000

آذربايجان‌غربي

2

42058500

1401950

خوزستان

12

6592590

219753

اردبيل

3

30615570

1020519

سيستان و بلوچستان

13

4841220

161374

ايلام

4

32507910

1083597

هرمزگان

14

5937180

197906

كردستان

5

10609620

353654

فارس

15

5265150

175505

كرمانشاه

6

15024360

500812

گيلان

16

5979240

199308

خراسان جنوبي

7

24555600

818520

مازندران

17

16422540

547418

خراسان رضوي

8

247123320

8237444

جمع

4267500

142250

خراسان شمالي

9

 
 
1390/6/19 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما