وزارت بازرگاني
جزئيات بسته حمايت از صادرات اعلام شد (20/02/90) 

جزئيات بسته حمايت از صادرات اعلام شد
 

 

معاون وزير بازرگاني جزئيات بسته حمايت از صادرات را تشريح کرد. حميد صافدل يادآور شد: تمام جزئيات و زير برنامه‌هاي بسته حمايت از صادرات و همچنين دستورالعمل‌هاي تکميلي آن، بررسي و در قالب چهار گروه اصلي دسته‌بندي شده است که اجراي آن نيازمند نهايي شدن بودجه سال90 است.رئيس سازمان توسعه تجارت در خصوص اين چهار محور اصلي گفت: محور نخست شامل توجه به زيرساخت‌هاي تجاري بوده و به نوعي آمايش تجارت خارجي کشور محسوب مي‌شود، يک بخش آن مربوط به حوزه‌هاي نرم‌افزاري و بخش ديگر ويژه توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري است.معاون وزير بازرگاني، حوزه‌هاي نرم‌افزاري را شامل موافقت‌نامه‌هاي تجاري، برگزاري اجلاس‌هاي مشترک، موافقت‌نامه‌هاي گمرکي، بانکي و بيمه‌اي، ترجيحات تعرفه‌اي، روابط دوجانبه و چند جانبه و ...  دانسته که با عنوان بخش نرم‌افزاري توسعه صادرات شناخته مي‌شود.وي، توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري را مربوط به اجراي آمايش تجاري و توجه به زيرساخت‌هاي صادراتي، نمايشگاه‌ها، پايانه‌هاي صادراتي و به طور کلي تمام طرح‌هايي که مکمل توسعه زيرساخت‌ها در راستاي طرح آمايش تجاري هستند، معرفي کرد.اين مقام مسئول، محور دوم بسته حمايت از صادرات را توانمندي بنگاه‌ها و تشکل‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: اقداماتي از قبيل زمينه‌سازي حضور واحدهاي تجاري در هيات‌هاي اعزامي به کشورهاي هدف، پذيرش واحدهاي تجاري در ايران، برپايي و حضور در نمايشگاه، ايجاد خوشه‌هاي صادراتي، حمايت از شکل‌گيري شرکت‌هاي تجاري، مديريت واردات و صادرات، ايجاد کارگاه‌هاي آموزشي تجاري، و به طور کلي بستر‌سازي توسعه صادرات غيرنفتي در اين گروه جاي خواهند گرفت.صافدل، پرداخت جوايز صادراتي را سومين محورکلي جزييات بسته حمايت از صادرات دانست و خاطرنشان کرد: پرداخت جوايز نقدي در سال 90 همچون سنوات گذشته در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و در انتظار مراحل نهايي شدن بودجه 90 به سرمي برد، که بر اساس تاييدات مجلس و تخصيص بودجه لازم برنامه‌هاي تعريف شده براي بسته نقدي حمايت از صادرات اعلام خواهد شد.رئيس سازمان توسعه تجارت، هرگونه تصميم‌گيري در راستاي پرداخت جوايز نقدي را مرتبط به عدد نهايي بودجه سال جاري و آيين‌نامه بودجه اجرايي 90 دانست و تاکيد کرد:سياست‌هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت در اين راستا تابعي از سياست‌هاي کلي دولت است.وي محور چهارم را حمايت‌هايي در قالب تسهيل امورتجاري عنوان کرد و افزود: اين محور با نگاه حذف قوانين و مقررات غيرضروري، کاهش فرايندهاي سرعت‌گير تجاري، کاهش هزينه هاي تجارتي و ...  به عنوان يکي از سرفصل‌هاي اصلي در همکاري با اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي مورد بررسي قرار مي گيرد.معاون وزير بازرگاني تمام اقدامات مذکور را تلاشي براي بهبود فضاي صادراتي و توسعه صادرات با هزينه کمتر و سرعت زماني بهتر دانست و گفت: هرکدام از محورهاي مذکور زيربرنامه و دستورالعمل‌هاي تکميلي خاص خود را دارد که اجرايي شدن آنها بستگي به نهايي شدن آيين نامه اجرايي بودجه 90 دارد.

 
1390/2/20 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما