وزارت بازرگاني
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ضرورت اعلام موجودي کالاهاي اولويت‌دار (13/10/89) 

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ضرورت اعلام موجودي کالاهاي اولويت‌دار 

  وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 33863/89/370 مورخ 4/8/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه کنترل بازار طي تصويبنامه شماره 169072/ت45464ن مورخ 29/7/89 در خصوص ضرورت اعلام موجودي کالاهاي اولويت‌دار از سوي کليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي و واردکنندگان و شرکتهاي پخش، اصناف واحدهاي توليدي و بنکداران و مالکان انبارها و سردخانه‌ها و همچنين شيوه نرخ‌گذاري کالا و خدمات جهت استحضار و نظارت بر حسن اجراي آن و برخورد با مغايرت‌هاي احتمالي ارسال مي‌گردد.

ضرورت اعلام موجودي

1 – کليه انبار و سردخانه‌هاي کشور اعم از خصوصي، عمومي و تعاوني که کالاهاي مشمول در آنها نگهداري مي‌شود شامل اين ضوابط مي‌باشند. (مشمولان اعلام موجودي کالا: انبار و سردخانه‌ها، واردکنندگان، بنکداران و عمده‌فروشان، شرکتهاي پخش، اتحاديه‌ها و شرکتهاي تعاوني‌هاي سراسري و منطقه‌اي، فروشگاههاي زنجيره‌اي سراسري و منطقه‌اي، گمرک، بنادر، فرودگاه‌ها، پايانه‌هاي حمل و نقل). 2 – صاحبان انبار و سردخانه‌ها حداکثر دو روز بعد از هر دوره پانزده روزه (نيمه اول و دوم هر ماه) مي‌بايست ميزان کالاي مشمول (فهرست پيوست) در انبار و سردخانه‌هاي خود را به نزديکترين سازمان/مديريت بازرگاني طبق فرم مخصوص (نمونه پيوست) در دو نسخه تنظيم و اعلام نمايند. ضمناً يک نسخه از فرم تکميل شده پس از مهر و امضاي سازمان بازرگاني در محل انبار يا سردخانه نگهداري تا در زمان مراجعه بازرسان قانوني جهت کنترل فعاليت ارايه شود. 3 – واحدهايي که کالاهاي مشمول را به طور مرتب و به موقع اعلام موجودي نموده و ضوابط را به طور دقيق رعايت نمايند از اتهام احتکار و امتناع کالا در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاي مبري هستند. 4 – نمونه فرم مخصوص اعلام موجودي در اختيار سازمانهاي بازرگاني استانها و در پورتال سازمان به نشاني www.cppo.ir قرار گرفته است.

کالاهاي مشمول اعلام موجودي

واحد شمارشکالارديفواحد شمارشکالارديفواحد شمارشکالارديف
تنگوجه فرنگي34تنروغن‌نباتي مايع18تنآرد1
تنگوشت قرمز گرم35تنسيب19تنبرنج2
تنگوشت قرمز منجمد36تنسيب زميني20تنپرتقال3
تنگوشت مرغ گرم37تنسيمان خاکستري پاکتي21تنپنير4
تنگوشت مرغ منجمد38تنسيمان خاکستري فله22تنپودر شوينده دستي5
تنلاستيک اتوبوس39تنسيمان خاکستري کلينکر23تنپودر شوينده ماشيني6
تنلاستيک باري40تنشکر خام24تنپياز7
تنلاستيک خودروي سواري41تنشکر سفيد25تنتخم مرغ8
تنلوبيا42تنشمش فولاد خام26تنتيرآهن سبک9
تنماکاروني43تنعدس27تنتيرآهن سنگين10
تنموز44تنقند28تنجو11
تنميلگرد آجدار45تنکاغذ چاپ و تحرير29تنچاي12
تنميلگرد ساده46تنکاغذ روزنامه30تنخرما13
تننارنگي47تنکره پاستوريزه31تنذرت14
تننخود48تنکنجاله سويا32تنرب گوجه فرنگي15
تنورق فولادي49تنگندم33تنروغن‌نباتي جامد16
 تنروغن‌نباتي خام17


 
1389/10/13 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما