روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه (28/02/90) 

 فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه
 

 

شماره: 75/111/2/252/24206                                                                                       20/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

در اجراي تبصره (2) ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) آن قانون مصوب 1354، فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري، مواد منفجره و مواد محترقه به شرح پيوست تعيين مي‌گردد. با عنايت به مستند قانوني فوق دستور فرماييد جهت اطلاع مراجع ذيربط، فهرست مذکور در روزنامه رسمي چاپ شود. لازم به ذکر است فهرست پيوست جايگزين فهرست موضوع روزنامه رسمي شماره 869-23/11/1353 مي‌گردد.  

  (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- سرتيپ پاسدار احمد وحيدي)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، شکاري، مواد منفجره و محترقه را به شرح زير اعلام مي‌نمايد: الف) سلاح سرد جنگي: 1- انواع سرنيزه قابل نصب برروي اسلحه‌هاي جنگي و انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها. 2- افشانه‌هاي اشك‌آورگازي در انواع مختلف كه منجر به اختلال تنفسي و يا بينائي كوتاه و بلندمدت مي‌گردد. 3- افشانه‌هاي گازي تهوع‌آور، خواب‌آور، بيهوش كننده. 4- شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختلال عصبي مي‌گردد. 5- انواع مختلف تفنگ و كلت بادي يا گازي شبه سلاح (اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي). 6- انواع پرتاب كننده سوزنهاي آلوده به سموم بيولوژيكي. ب) سلاح شكاري: 1- تفنگهاي شكاري ساچمه‌زن و گلوله زن در انواع مختلف. 2- انواع اسلحه‌هاي بيهوش كننده جاندران و مخصوص شكار حيوانات آبزي. 3- انواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهاي 22% الي 38% اينج (6/5 الي 6/9 م.م). 4- انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمه زن با كاليبر 12 م.م. ج) مواد منفجره: 1- باروت سياه (معدن) 2- فتيله كندسور 3- فتيله انفجاري 4- آنفو 5- امولسيونهاي انفجاري (امولايت و اسلاري) 6- ديناميت 7- انواع بوسترها 8- انواع چاشني‌هاي الكتريكي و غيرالكتريكي 9- اسيد پيكريك و نمكها و استرهاي آن 10- انواع پودر آذر 11- انواع گلوله‌هاي مشبك كاري و ميخ‌كوب 12- انواع تركيبات آلي نيتره شده (نيترو سلوز، نيترو گليسرن، تي ان تي) 13- انواع چاشني‌هاي الكتريكي و غير الكتريكي تأخيري يا آني. د) انواع مواد محترقه: 1- باروت شكاري 2- انواع اقلام نورافشاني سبك و سنگين 3- فسفر سفيد، قرمز 4- انواع پراكسيدهاي معدني از قبيل آب اسكيژنه 60% به بالا، پراكسيد سديم پتاسيم و اكسيد سرب pbco45- انواع پراكسيد آلي از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد. 6- انواع پركلراتها از قبيل پركلرات آمونيم و پركلرات پتاسيم. 7- انواع اكسيد كننده هاي قوي از قبيل نيترات، آ'ونيم و كلرات پتاسيم.

 
1390/2/28 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما