روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري (10/10/90) 

 نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري

 

شماره: 44847/30/90                                                                                                  29/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصوير نظريه فقهاء شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سئوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                               (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 44599/30/90                                                                                                   2/9/1390

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 12/6/1390، موضوع ماده (101) قانون شهرداري، در جلسه مورخ 25/8/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زير اعـلام مي‌گردد: ـ تسري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

     (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره:485519/90                                                                                                     12/6/1390

حضرت آيت‌الله جنتي

ماده 101 قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ 28/1/1390 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ 7/2/1390 به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است. به موجب تبصره 4 اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره3 از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد. با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب1347) مصوب 8/10/1388 كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي‌رسد تأئيد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند. در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي 

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 7/10/90)

 
1390/10/10 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما