روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي (16/01/91) 

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسی
 

 

شماره: 46185/30/90                                                                                              28/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصوير نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شمارة 43458/30/90 مورخ 2/6/1390 به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                                                         ( قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 43458/30/90                                                                                                   2/6/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شمارة 109029 مورخ 29/5/1390، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: «بديهي است رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آئين‌نامه وضع نمايد، اما مي‌تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آئين‌نامه تصويب كند، در اين صورت آئين‌نامه مصوب ايشان براي همه دستگاهها لازم‌الاتباع است.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/1/91)

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما