روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي (10/03/90) 

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي
 

 

شماره: 42444/30/90                                                                                                    7/3/1390

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان به شمارة 42364/30/90 مورخ 29/2/1390، در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي به همراه سوال عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان به شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 در خصوص تقاضاي تفسير اصل مذكور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد.

 (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 42364/30/90                                                                                                  29/2/1390

جناب آقاي دكتر كدخدائي حقوقدان محترم شوراي نگهبان

بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 جنابعالي در خصوص درخواست تفسير اصل 135 قانون اساسي، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئيس‌جمهور نمي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند را برعهده بگيرد.»

(دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 42351/31/90                                                                                                  28/2/1390

حضرت آيت‌ا... جنتي «دامت‌بركاته» دبير محترم شوراي نگهبان

با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارت‌خانه‌هائي كه وزير ندارد حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.» آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند رأساً تصدي سرپرستي وزارتخانه‌هاي بدون‌وزير را عهده‌دار شود؟ خواهشمند است در اجراي اصل98 قانون‌اساسي نظر تفسيري آن شورا را اعلام فرمائيد.

حقوقدان شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/3/90)

 
1390/3/10 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما