روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان (10/03/90) 

 بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان
 

 

شماره: 100/7789/9000                                                                                                1/3/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/7789/9000 ـ 1/3/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت چاپ در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

روساي محترم كل دادگستري استان‌ها

از آنجا كه اعطاي مرخصي به زندانياني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت محكوم‌به مالي در زندان به سر مي‌برند، موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ايشان ‌شده و زمينه‌اي را ايجاد مي‌كند تا بتوانند از طريق پرداخت محكوم‌به يا اثبات اعسار، موجبات خلاصي خود از زندان را فراهم نمايند، با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين متناسب حداكثر به مدت دو ماه مي‌توانند از مرخصي برخوردار شوند: 1ـ زنداني صرفاً به علت عدم پرداخت ديه ناشي از ارتكاب جرائم غيرعمدي يا محكوم‌به مالي غير از ضرر و زيان ناشي از جرم عمدي در زندان باشد. 2ـ حداقل به مدت يك ماه در زندان بوده باشد. در صورت اقتضا و با توجه به اقدامـاتي كه زندانـي در طول مدت مـرخصي انجام داده، مدت مزبور حداكثر تا شش ماه به تشخيص مقام قضايي مربوط قابل تمديد خواهدبود. نحوه اخذ تامين مطابق آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و اصلاحات آن مي‌باشد. روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهندنمود. مفاد اين بخشنامه بر آيين‌نامه اجرايي اصلاحي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب21/2/1389 حاكم است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/3/90)

 
1390/3/10 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما