روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري (17/07/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري
 

 

شماره: 100/29264/9000                                                                                             12/7/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/29264/9000 ـ 12/7/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

رؤساي محترم كل دادگستري استان‌ها در راستاي بند ح ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري به منظور افزايش سرعت، دقت و كارايي در ارائه خدمات اداري و فراهم شدن موجبات اين امكان از ناحيه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مقتضي است از اين پس كليه مكاتبات اداري از طريق سيستم مذكور انجام و از هرگونه مكاتبه به طريق ديگر خودداري شود. ضمناً كليه واحدهاي قضايي و ستادي كه تاكنون موفق به راه‌اندازي سيستم مذكور نگرديده‌اند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 14/7/90)

 
1390/7/17 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما