روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران (09/03/90) 

 قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران
 

 

شماره: 14158                                                                                                              4/3/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                          (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 9946/496                                                                                                       20/2/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران كه با عنوان طرح فوق‌العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

   (رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

ماده واحده ـ الف ـ نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزاياي كارمندان اعمال مي‌شود. اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، براساس ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 تأمين مي‌شود.

فوق‌العاده خاص

مشاغل

4* امتياز شغل و شاغل

دكتراي تخصصي و (PHD)

5/3 * امتياز شغل و شاغل

دكتراي حرفه‌اي

3 * امتياز شغل و شاغل

كارشناس ارشد و كارشناس بخش فني

5/2 * امتياز شغل و شاغل

كاردان و تكنيسين بخش فني

2 * امتياز شغل و شاغل

كارمندان اداري شاغل در بخش فني

1 * امتياز شغل و شاغل

ساير كاركنان

 

بخش فني جدول شامل معاينه باليني، كميسيون تخصصي، معاينه جسد، سالن تشريح و آزمايشگاه است. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تأمين نيروي انساني موردنياز سازمان پزشكي قانوني از ميان فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي قانوني و رشته‌هاي موردنياز براساس اعلام نياز سازمان جهت طي طرح خدمت پزشكان (ضريب K) در آن سازمان، اقدام نمايد. تبصره ـ پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان از حقوق و مزاياي اين قانون بهره‌مند مي‌گردند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 8/3/90)

 
1390/3/9 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما