روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب7/9/1347 (01/12/89) 

نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب7/9/1347

شماره: 41530/30/89    26/11/1389

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

تصوير نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال مي‌گردد. 

  (قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 41529/30/89    26/11/1389

در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق ماده (22) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم راجع به ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 كه در جلسه مورخ 6/11/1389 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ـ تملك اراضي اشخاص وسيعتر از مورد احتياج بدون رضايت مالك و فروش مازاد بر احتياج توسط شهرداري‌ها در اين ماده خلاف موازين شرع شناخته شد؛ علاوه بر اين با عنايت به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 مجلس شوراي اسلامي، ماده مرقوم نسخ گرديده است.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 30/11/89)

 
1389/12/1 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما