روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390 (24/07/90) 

 تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390
 

 

شماره: 26174/02/90                                                                                                  19/7/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه رياست محترم قوه قضائيه (تصوير پيوست) و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي، نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام بر مبناي قيمت سوقيه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال (675.000.000 ريال) و در ماه حرام نهصد ميليون ريال (900.000.000 ريال) برآورد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و از تاريخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا مي‌باشـد، مراتب اعلام مي‌شود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمي كشور اقدام فرماييد.

   (وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري)

شماره: 100/29194/9000                                                                                             12/7/1390

جناب آقاي بختياري وزير محترم دادگستري

نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قيمت سوقيه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامي، به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامله در ماه غيرحرام، ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال و در ماه حرام نهصد ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. مبلغ تعيين‌شده از تاريخ1/8/1390 لازم‌الرعايه است. لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي              (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 23/7/90)

 
1390/7/24 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما