شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوبه « نامگذاري روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)» (20/8/88) 

 مصوبه « نامگذاري روز 5 خرداد به عنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)»

شماره: 6430/88/دش    13/8/1388

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 ، بنا به پيشنهاد مورخ 5/3/1388 رئيس قوه قضائيه، نامگذاري روز 5 خرداد را به شرح ذيل تصويب نمود: «روز 5 خرداد به عـنوان روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان) تعيين و نامگذاري مي‌شود».

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

 
1388/8/20 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما