شورايعالي انقلاب فرهنگي
ماده واحده «اصلاح بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده در تاريخ 25 ذيحجه» (21/11/87) 
 

ماده واحده «اصلاح بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده در تاريخ 25 ذيحجه»

شماره: 6898/دش           ??/??/????

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پيشنهاد رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ماده واحده «اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال 1388 هجري شمسي (مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده درتاريخ 25 ذيحجه » را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ تاريخ اول ذيحجه صرفاً بعنوان روز ازدواج نامگذاري مي‌شود و با حذف واژه « خانواده» از بند1 مصوبه مناسبت‌هاي جديد تقويم سال1388 هجري شمسي، روز خانواده مطابق تقويم سالهاي قبل، كماكان در تاريخ 25 ذيحجه خواهد بود».

 

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 7/11/87)

 
1387/11/21 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما