شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوبه «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» (23/11/89) 
مصوبه «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»
شماره: 11035/89/دش    16/11/1389
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ عمومي
ماده واحده «اصلاح و تكميل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري‌شمسي (مصوب 26/5/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» كه در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود: «ماده واحده ـ عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي كشور براي سال 1390 هجري شمسي از عبارت «روز حمل و نقل» به عنوان «روز حمل و نقل و رانندگان» اصلاح و تكميل مي‌شود.»
رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/11/89)

 
1389/11/23 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما