شورايعالي انقلاب فرهنگي
ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» (31/06/89) 

ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص»

شماره: 5866/89/دش  24/6/1389

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، ماده واحده «اصلاح و تكميل آيين‌نامه نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص (مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)» رابه شرح ذيل، تصويب نمود: «ماده واحده ـ به شوراي فرهنگ عمومي اجازه داده مي‌شود، دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه «نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» را تهيه و به استناد آن و مفاد آيين‌نامه مذكور عمل نمايد.» رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ـ 30/6/89)

 
1389/6/31 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما