شورايعالي انقلاب فرهنگي
ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» (30/06/88) 
ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران»
شماره: 4524/88/دش    16/6/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران براساس شرايط موضوع بندهاي ذيل، مجاز مي‌باشد: 1ـ به منظور برنامه‌ريزي براي امور آموزشي دانش‌آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي در سطوح دبستان، دبيرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته‌اي بامسئوليت آقاي دكتر قمي و مركب از نمايندگان شوراي عالي امنيت ملي، وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جامعة‌المصطفي العالميه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، تحت نظارت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود. 2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق هماهنگي با كميته موضوع بند 1 فوق، اقدامات ذيل را انجام دهد: الف ـ صدور مجوز، حمايت و نظارت بر مدارس غيرانتفاعي موضوع اين مصوبه، مطابق با نظام آموزشي كشور. ب ـ برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي براي كودكان واجب‌التعليم افغاني و عراقي كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند. ج ـ تأسيس مدارس ايراني ـ افغاني در داخل افغانستان. تبصره ـ دولت موظف است بودجه لازم براي اجراي اين مصوبه را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. 3ـ به منظور كاهش مهاجرت و تشويق مهاجران به بازگشت به كشورشان، نهادهاي ذيربط نسبت به مساعدت‌هاي لازم با نيروهاي همسو با انقلاب اسلامي در داخل افغانستان براي راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي، اقدام مي‌نمايند. 4ـ وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به فراهم‌سازي زمينه حضور اتباع افغاني و عراقي داراي اقامت مجاز در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور همراه با: الف ـ دقت كامل در گزينش علمي و عمومي. ب ـ تعيين سقف و رعايت اولويت‌ها و اعمال مديريت لازم به خصوص در مسائل فرهنگي در طول تحصيل (با مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها) اقدام لازم را انجام دهند. 5 ـ مصوبات كميته موضوع بند 1 فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهدرسيد. 6 ـ اين ماده واحده در 6 بند و يك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي انقلاب فرهنگي، به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/6/88)

 
1388/6/30 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما