مصوبات هيئت وزيران
تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص نقشه تحول نظام سلامت (30/01/91) 

 تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص نقشه تحول نظام سلامت
 

 

q   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 10362/ت47971هـ مورخ 26/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1390 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين نمود: 1- نقشه تحول نظام سلامت به شرح پيوست که تائيد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است تعيين مي‌شود. 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ نسخه (02) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به شرح پيوست که تائيد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است و اصلاحات بعدي آن که به تصويب ستاد اجرايي کشور مي‌رسد، نسبت به توسعه برنامه مذکور در کليه مناطق شهري اقدام نمايد. همه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي مربوط موظف به تامين زيرساختها و همکاري لازم جهت اسقرار برنامه ياد شده مي‌باشند.3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف شش ماه سامانه جامع اطلاعات بهداشت محيط کشور را راه‌اندازي نمايد. کليه موسسات و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، شهرداريها و دانشگاهها موظفند داده‌هاي خود را در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار دهند تا در اين سامانه مورد استفاده قرار گيرد.4- دستگاههاي ذيربط نسبت به اجراي کامل مقررات بهداشتي بين‌المللي مصوب سال (2005) ميلادي تا پايان ديماه 1391 اقدام نموده و برنامه عملياتي سازمن متبوع خود را در چارچوب راهبردها و اهداف مندرج در آن تدوين و جهت اجرا به ادارات استاني خود ابلاغ نمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌نمايد. 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمانهاي ذيربط نسبت به تدوين سند ملي ايمني و سلامت روغنهاي خوراکي و اصلاح الگوي مصرف اقدام نمايد. 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ساختار و منابع مالي لازم براي تجهيز مرکز تحقيقات حلال را با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان يک طرح ملي در سازمان غذا و دارو فراهم نمايد.

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما