مصوبات هيئت وزيران
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص قانون ارتقاي سلامت اداري (26/01/91) 

 بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص قانون ارتقاي سلامت اداري
 

 

   معاون اول رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بخشنامه شماره 250893 مورخ 21/12/90 را به شرح زير به کليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، بانکها و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام نموده است:

مستفاد از مواد (27) و (32) قانون ارتقاي سلامت اداري و به استناد تصميمات متخذه در يکصد و دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وزراء و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا تهيه، تصويب و ابلاغ آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور با استفاده حداکثري از ظرفيت واحدها و بخش‌هاي نظارتي و با بکارگيري ساز و کارهاي مناسب در ارتقاء سلامت اداري کوشش نموده و ترتيبي اتخاذ فرمايند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصميم راجع به تخصيص هرگونه تسهيلات، صدور مجوز و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان فعال اقتصادي، تجاري و توليدي (به مراجع ذيربط) از وضعيت مالياتي، بيمه‌اي و بانکي آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرايط قانوني، اقدام لازم معمول دارند. تسامح تاخير، اهمال و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و يا پاسخ دهند) جرم محسوب و مطابق قوانين تعقيب مي‌گردد.

 
1391/1/26 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما