معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تهيه و تأمين مواد اوليه از منابع داخلي به مدت شش ماه (03/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تهيه و تأمين مواد اوليه از منابع داخلي به مدت شش ماه

 

  معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 94053/665 مورخ 23/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 59175/665 مورخ 15/6/1390 و با عنايت به رأي کميسيون قانوني ماده 20 (صلاحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيک) مورخ 7/6/90 مبني بر عدم صدور مجوز واردات به مواد اوليه دارويي که به اندازه کافي و لازم در داخل کشور توليد مي‌شوند و از نظر کمي، کيفي و قيمت مورد تائيد سازمان غذا و دارو بوده و نياز کشور و مردم را تأمين مي‌‌نمايند، به اطلاع مي‌رساند به منظور جلوگيري از بروز کمبودهاي دارويي از اين تاريخ به مدت شش ماه به کليه شرکتهاي داروسازي مهلت داده مي‌شود تا هماهنگي‌هاي لازم در خصوص تهيه و تأمين مواداوليه از منابع داخلي (انجام آزمايشات فرآهمي زيستي، پايداري ...) را بعمل آورند. بديهي است پس از تاريخ مذکور مجوز واردات جهت مواد اوليه توليد داخل که مشمول شرايط فوق مي‌باشند صادر نمي‌گردد و کليه مسئوليتها به عهده آن شرکت خواهد بود. بديهي است در شرايط خاص و موارد اضطرار معاونت دارو راسا تصميم‌گيري خواهد نمود.

 
1390/10/3 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما