معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اطلاعات مربوط به شرکتهاي پخش سراسري دارو (07/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اطلاعات مربوط به شرکتهاي پخش سراسري دارو
 

 

  دفتر نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 119022/665 مورخ 3/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به استحضار مي رساند، جهت بررسي موضوع تمديد مجوز فعاليت آن شرکت اطلاعات نامبرده در ذيل مورد نياز مي باشد. ضروريست مراتب در اسرع وقت تکميل و جهت بررسي موضوع در اسرع وقت به اين سازمان ارسال گردند.1- شعب فعال شرکت (به تفکيک نام استان و شهرستان محل فعاليت). 2- نام استان‌هايي که از شعب استان مجاور آن شرکت پوشش دهي مي شوند. ( به انضمام نام استان مجاور). 3- نمايندگي‌هاي فعال شرکت (به انضمام نام استان محل فعاليت). 4- آدرس دقيق دفتر مرکزي شرکت. 5- آدرس دقيق انبار مرکزي شرکت.

 
1390/12/8 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما