معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل (27/09/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل

 

  معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 11951/665/د مورخ 20/9/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به دستورات اکيد مقام محترم وزارت متبوع، وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص افزايش نظارت و کنترل بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل از طرف شرکت‌هاي توزيع کننده اين داروها مجددا تاکيد مي‌نمايد مقتضي است، نسبت به توزيع اقلام دارويي مذکور به شرح جدول ذيل به داورخانه تحت پوشش اقدام نماييد. بديهي است، در صورت نياز تخصيص سهميه بيشتر با هماهنگي معاونت‌هاي غذا و دارو مربوطه امکان پذير خواهد بود. لازم به ذکر است ميزان اعلام شده بر پايه ضريب واحد بوده و ميزان تحويلي در هر ماه بر اساس ضريب داروخانه اعمال خواهد شد. ضمنا بخش‌هاي استاني مجاز به توزيع داروهاي جدول زير نمي‌باشد.

پايه توزيع براساس بسته صد عددي در هر ماه

نام دارو

شبانه‌روزي

روزانه

نيمه وقت

20

5

5

10

10

3

3

5

5

2

2

3

قرص آنتي هيستامين دکونژستانت

 قرص و کپسول ترامادول 50

قرص و کپسول ترامادول 100

 قرص ديفنوکسيلات

 
 
1390/9/27 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما