معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات يا شناسه نظارت بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي (07/12/90) 

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات يا شناسه نظارت بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي
 

 

 معاون وزير و رئيس سازمان وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 17373/655/د مورخ 6/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 14781/655/د مورخ 28/10/90 در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات بر روي برچسب مواد و فراورده‌هاي غذايي، آشاميدني، ارايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي به اطلاع مي رساند: 1- آرم سازمان و شماره شناسه نظارت بهداشتي مطابق نمونه (format) پيوست و موارد مندرج در نامه فوق الذکر بر روي برچسب مواد و فراورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مشمول شناسه نظارت (کد بهداشتي) نيز با رعايت ضوابط برچسب گذاري درج شود.2- تاريخ اعلام شده جهت اجراي طرح فوق از تاريخ 1/1/91 قابل تغيير نبوده، ليکن شامل برچسب‌هاي موجود در انبارها نمي باشد. توليدکنندگان و واردکنندگان مي بايست از هم اکنون نسبت به طراحي و چاپ برچسب با آرم سازمان اقدام و از تاريخ مذکور برچسب‌هاي چاپ جديد را الصاق نمايند و با هماهنگي و مجوز معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي مربوطه برچسب‌هاي موجود (چاپ شده از قبل) را در مدت معيني در سال 91 استفاده کنند.
 3- آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه ترجيحا با کد رنگهاي ذکر شده چاپ گردد. ليکن در موارد خاص و براي برچسب‌هايي که در طراحي و چاپ آنها امکان استفاده از رنگهاي ذکر شده در نامه فوق الاشاره وجود ندارند، چاپ به صورت تک رنگ از نظر اين سازمان بلامانع است.
 4- تمامي اطلاعات مربوط به درج آرم سازمان و شماره پروانه بهداشتي ساخت و واردات و شناسه نظارت بهداشتي و فايل‌هاي مربوطه با فرمت ‌هاي photoshop, pdf, word در سايت اين سازمان به آدرس http://fdo.behdasht.gov.ir در بخش (منوي) معاونت غذا يا ليست اخبار صفحه اصلي جهت بهره‌برداري لازم موجود مي باشد.

 
1390/12/8 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما