معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه خدمات تخصصي برچسب کنترل اصالت و سلامت( 26/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه خدمات تخصصي برچسب کنترل اصالت و سلامت

 

       معاون غذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 104565/675 مورخ 21/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به اهميت ايمني و سلامت فرآورده‌هاي دارويي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي براي ايجاد نظام رديابي و شناسايي فرآورده‌هاي مذکور و در راستاي سياست‌هاي دولت محترم در خصوص مبارزه با قاچاق و تقلب کالا و حفظ سلامت جامعه از شرکتهايي که امکانات و توان ارائه خدمات مذکور با شرايط تعيين شده از طرف سازمان غذا و دارو را دارا مي‌باشند دعوت به همکاري مي‌گردد. شرايط تعيين شده بر روي سايت سازمان غذا و دارو به نشاني www.fdo.behdasht.gov.ir قابل مشاهده مي‌باشد. بديهي است شرکتهاي مذکور شرايط عمومي و مجوزهاي لازم را از ارگانهاي ذي‌صلاح بايد دريافت نموده باشند. شرکتهايي که شرايط ذکر شده را دارا مي‌باشند تا تاريخ 30/10/90 مي‌بايست درخواست خود را با مستندات در خصوص معرفي توانايي‌هاي خود به دفتر اين معاونت واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره يک سازمان غذا و دارو – خيابان فخر رازي – خيابان انقلاب ارسال نمايند.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد.

 
1390/10/26 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما