معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزات بهداشت در خصوص افزايش قيمت داروهاي سوء‌مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروها به حساب خزانه داري کل کشور (27/09/90) 

 بخشنامه وزات بهداشت در خصوص افزايش قيمت داروهاي سوء‌مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروها به حساب خزانه داري کل کشور
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 92353/665 مورخ 21/9/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به مصوبه مورخ 3/4/88 هيات محترم وزيران مبني بر افزايش قيمت داروهاي با احتمال سوء مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروه به حساب خزانه داري کل کشور مقتضي است دستور فرماييد نسبت به واريز مابه التفاوت مبالغ دريافت شده حاصل از فروش داروها در سال 1389 به حساب شماره 1380 خزانه داري کل حداکثر تا تاريخ 30/10/1390 اقدام و فيش آن را با هماهنگي اداره نظارت بر داروهاي تحت کنترل اين معاونت را به اداره کل امور مالي تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.

 
1390/9/27 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما