معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تحويل سوابق و پرونده‌هاي توليدکنندگان و مواد و فرآورده‌هاي غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تحت نظارت (16/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تحويل سوابق و پرونده‌هاي توليدکنندگان و مواد و فرآورده‌هاي غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تحت نظارت
 

 

  معاون سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت بخشنامه شماره 16382/675/د مورخ 24/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو تفويض اختيارات اين سازمان به آن معاونت و با توجه به اسکن تمامي پرونده‌ها و سوابق مربوط به توليدکنندگان مواد و فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ايجاد پرونده الکترونيکي، به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند نظارت و ارزيابي و صدور پروانه‌ها و مجوزهاي توليد، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به معرفي نماينده تامل الاختيار جهت دريافت سوابق و پرونده‌هاي فيزيکي توليدکنندگان تحت نظارت آن دانشگاه اقدامات لازم معمول گردد. لازم به ذکر است قبل از اعزام نماينده با شماره تلفن 09194855261-66954442 آقاي آهونبر هماهنگي‌هاي لازم به عمل آيد.

 
1390/12/17 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما