صندوق ضمانت صادرات ايران
نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه در استان آذربايجان‌غربي (11/06/87) 
نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه در استان آذربايجان‌غربي رئيس سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي نامه شماره 29562/2-1/112 مورخ 31/5/87 را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به اهميت کاهش ريسک صادراتي و حمايت و پشتيباني از صادرات به بازارهاي جديد اين سازمان طي پيگيريهاي مستمر و هماهنگي‌هاي لازم موفق گرديد نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران را براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه اخذ نمايد. لذا خواهشمند است ضمن اطلاع‌رساني ايجاد نمايندگي صندوق در استان آذربايجان‌غربي به تجار استان مربوطه به منظور بهره‌گيري از خدمات اين کارگزار خصوصاً جهت توسعه فعاليتهاي تجاري به بازارهاي کشورهاي همجوار اقدام لازم مبذول فرمايند. همانطوريکه استحضار دارند صادرات به بازارهاي جديد و يا ساير بازارها همراه با ريسکهاي بالا که از عدم تضمين برگشت سرمايه همراه مي‌باشد که با برخورداري از حمايتهاي صندوق ضمانت صادرات در ارائه انواع بيمه نامه و ضمانتنامه صادراتي اين امکان فراهم مي‌گردد که با آسودگي و اطمينان مضاعف به تمامي بازارها گام نهاد و بستر مناسب جهت توسعه صادرات را فراهم نمود صندوق ضمانت صادرات ايران و کارگزاران آن اين امر مهم را بر عهده داشته و تلاش وافر جهت برخورداري از حمايتها و اعتبارات موجود را به انجام مي‌رسانند جهت هماهنگيهاي لازم ضمن مراجعه به سايت اين صندوق به آدرس WWW.GFI.ORG.IR و به آدرس اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه به شرح ذيل هماهنگي لازم مبذول فرمايند. اروميه: خيابان کاشاني، کوي کيوان، کوچه 94، تلفن: 3451988 دورنويس 3455606 www.ofexunion.com

 
1387/6/11 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما