صندوق ضمانت صادرات ايران
ابلاغ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان از هفته آينده (19/05/87) 
ابلاغ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان از هفته آيندهرئيس صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: دستورالعمل پرداخت تسهيلات بانكي به صادركنندگان از محل حساب ذخيره ارزي با ضمانت صندوق ضمانت صادرات از هفته آينده به سيستم بانكي كشور ابلاغ مي‌شود. سيد كمال سيد علي در گفتگو با فارس در خصوص جزئيات دستورالعمل ارائه تسهيلات براي صادركنندگان اظهار داشت: براساس اين دستورالعمل بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي با ضمانت صندوق ضمانت صادرات مي‌توانند از حساب ذخيره ارزي برداشت داشته باشند. وي تاكيد كرد: مبلغي كه براساس اين دستورالعمل و با ضمانت صندوق به بانكهاي دولتي و خصوصي پرداخت مي‌شود حتما بايد بصورت تسهيلات در اختيار صادركنندگان قرار گيرد. رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه گفت: علاوه بر بانكهاي توسعه صادرات، كشاورزي و صنعت و معدن بانكهاي خصوصي تا سقف 50 ميليون دلار و بانكهاي دولتي تا سقف 100 ميليون دلار براساس اين دستورالعمل مي‌توانند از حساب ذخيره در راستاي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان برداشت كنند. وي گفت: پس از ابلاع بخشنامه اين دستورالعمل در سطح كشور و در راستاي كمك به صادركنندگان اجرا مي‌شود. سيد علي گفت: اميدواريم با حمايتهاي اين چنيني از صادرات بتوانيم سقف صادرات را از 21 ميليارد دلار در سال 86 به 25 ميليارد دلار در سال 87 برسانيم.


 
1387/5/19 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما