مصوبات بانک مرکزي ايران
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت بانکها و موسسات اعتباري از فعاليت قرض‌الحسنه پس‌انداز (07/12/90) 

اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت بانکها و موسسات اعتباری از فعاليت قرض‌الحسنه پس‌انداز
 

 

   روابط عمومی بانک مرکزی ايران طي اطلاعيه‌اي مورخ 7/12/90 به شرح زير اعلام نموده است:

انجام هر‌گونه فعاليت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعاليت ياد شده توسط نهادهای مزبور صرفا" در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 62690 مورخ 22/3/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران امکان‌پذير می‌باشداين گزارش می افزايد : به موجب بند يک از شصت و نهمين صورتجلسه کميسيون اعتباری مورخ 07/10/1390 مقرر گرديده است مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمينه قرض الحسنه پس‌انداز از قبيل جذب منابع ، سپرده‌گيری و... جلوگيری نموده و مراتب را در پايان سال به کميسيون اعتباری گزارش نمايندشايان ذکر است براساس مصوبه سی و هشتمين جلسه مورخ 2/6/1390 کميسيون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گرديده است، انجام فعاليت قر‌ض الحسنه پس انداز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرايی تاسيس‌، فعاليت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز می باشد.‌ لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عمليات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود.

 
1390/12/8 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما