مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا (16/01/91) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا
 

 

   اداره اعتبارات بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 315704/90 مورخ 27/12/90 را به شرح زير به مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

در راستاي گسترش عمليات بازار بين بانکي ريالي به پيوست دو نسخه موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا جهت استحضار، امضا و اعاده به اين بانک ارسال مي گردد. لازم به ذکر است آن بانک مي تواند ليست اوراق مشارکت پرتفوي دارايي‌هاي خود را جهت ساکن سازي (پلمپ از سوي بانک مرکزي) به منظور ايجاد اوراق بهادار الکترونيکي در سامانه تابا به اين بانک ارسال نمايد، در صورت عدم وجود اوراق، آن بانک مي تواند درخواست خريد اوراق بهادار الکترونيکي خود را به اين بانک ارسال نموده تا اقدام مقتضي در اين خصوص به عمل آيد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما