مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص يکسان شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي (25/11/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص يکسان شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي

 

  اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 280562/90 مورخ 23/11/90 را به شرح زير به کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، موسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست بانک اعلام نموده است:

بدينوسيله باستحضار مي‌رساند شوراي محترم پول و اعتبار در يک هزار و يک صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/90 خود مقرر نمود که نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات اعطايي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و سرزمين اصلي به صورت يکسان تعيين و مورد عمل قرار گيرد. لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بخشنامه، نرخ‌هاي مذکور براي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مطابق سياست‌هاي پولي ابلاغي از سوي اين بانک براي سرزمين اصلي خواهد بود. يادآوري مي نمايد از اين پس مفاد بندهاي (2) و (3) بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/4/86 اداره مطالعات و مقررات بانکي، کان لم يکن تلقي مي‌گردد. با عنايت به اينکه مفاد اين بخشنامه پس از گذشت 14 روز تقويمي از تاريخ صدور آن لازم الاجرا خواهد بود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت 5 روز کاري به کليه واحدها/شعب زيرمجموعه آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ و رونوشت آن را به اين بانک ارسال نمايند.

 
1390/11/25 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما