مصوبات بانک مرکزي ايران
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل‌هاي سه گانه مبارزه با پولشويي (19/11/90) 

 اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل‌هاي سه گانه مبارزه با پولشويي

 

روابط عمومي بانک مرکزي طي اطلاعيه‌اي به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در 22 ماده و 14 تبصره، دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري در 12 ماده و 6تبصره و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد. در اين بخشنامه آمده است: دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري ناظر بر موسسات اعتباري از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي (به شرح تعريف ارايه شده در بخش تعاريف هر يک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها ،ناظر بر صرافي‌ها است .از اين‌رو، بانک‌هايي که داراي صرافي هستند بايد علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهاي ذيربط، دستورالعمل سوم را نيز جهت اجرا به صرافي‌هاي تابعه ابلاغ نمايند. موسسات اعتباري بايد حداکثر ظرف مدت يکماه پس از ابلاغ اين بخشنامه (زمان اجرا) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري را مبناي شناسايي اين اشخاص قرار دهند و از اين رو پس از طي زمان يادشده، ضوابط مذکور در بخشنامه‌هاي شماره 3118/هـ مورخ 30/6/1387 و 55556 مورخ 16/9/87 اين بانک براي شناسايي مشتريان خارجي ملغي مي‌شود. در پايان بر رعايت بندهاي «ب» تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 اين بانک تاکيد مي‌گردد. شايان ذکر است دستورالعمل‌هاي مذکور در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشويي (در دو قسمت «بخشنامه‌ها» و«دستورالعمل‌ها») قابل دسترس مي‌باشد.

 
1390/11/19 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما