مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده (10/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه شماره 295677/90 مورخ 8/12/90 را به شرح زير به کليه مديران بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

بدينوسيله با عنايت به مصوبه فوق الذکر، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 7/9/71 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 2070/25 مورخ 15/10/71 اداره نظارت بر بانک‌ها ملغي‌الاثر اعلام مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد.

 
1390/12/10 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما