سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال آخرين ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک ومستغلات مصوب کميسيون‌هاي تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم(30/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال آخرين ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک ومستغلات مصوب کميسيون‌هاي تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم

 

       معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي سياستهاي سازمان امور مالياتي کشور و به منظور ايجاد بانک اطلاعات ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک و مستغلات، مصوب کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و بررسي، جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار، اطلاعات و شاخص هاي مربوط به تعيين ارزش‌هاي مذکور مقتضي است، آخرين ارزش هاي معاملاتي و اجاري املاک مصوب کميسيون هاي تقويم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجرايـي آن را به صورت فـايل EXCEL يا WORD از طـريـق پست الـکترونيکي به نشاني Arzesh.amlak@intamedia.ir و يا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پايان اسفند ماه سال جاري به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندهاي اين معاونت ارسال نمايند.ضمناً ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش‌هاي معاملاتي و اجاري املاک خود و شهرهاي تابعه ار حداکثر يک هفته پس از تصويب نهايي کميسيون ياد شده به نشاني مذکور ارسال نمايند.مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه با مديران محترم کل امور مالياتي مي باشد.

 
1390/11/30 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما