سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد اعلام ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي (اعم از توليد داخل يا وارداتي) (21/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد اعلام ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي (اعم از توليد داخل يا وارداتي)
 

 

  مدير کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 29426/200 مورخ 23/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي مقررات ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384) بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت‌هاي توليد و مونتاژ داخل و وارداتي شامل: 1- ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي توليد و مونتاژ داخل. 2- ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي وارداتي. 3- ارزش انواع ماشين‌آلات کشاورزي توليد و مونتاژ داخل. 4- ارزش انواع ماشين‌آلات کشاورزي وارداتي. 5- ارزش انواع موتورسيکلت توليد و مونتاژ داخل. 6- ارزش انواع موتورسيکلت وارداتي جهت محاسبه حق‌الثبت براي اجرا در سال 91 اعلام مي‌گردد. ضمنا تعيين و اعلام ارزش مواردي که در جدول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام در استانها به ادارات کل امور مالياتي استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل ماليات برارزش افزوده ذيربط محول مي‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامي ياد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمي اعلام و مراتب را هر سه ماه يکبار طي فهرستي به دفتر فني و اعتراضات موديان افزوده ارسال نمايند.

 
1391/1/21 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما