سازمان امور مالياتي کشور
اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور قابل توجه فعالان محترم اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي در سال 1391 (16/12/90) 

 اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور قابل توجه فعالان محترم اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي در سال 1391
 

 

   روابط عمومي سازمان امور مالياتي طي اطلاعيه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

بر اساس تبصره «2» ماده «17» قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (سال90)، سالانه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي از ابتداي سال 91 از چهاردرصد«4%» به پنج درصد«5%» افزايش مي يابد. لذا به منظور جلوگيري از هر گونه مشکلات اجرايي از موديان محترم مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي گردد که از ابتداي سال 91 در کليه مبادلات اقتصادي فيمابين (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج درصد «5%» (9/2% ماليات و 1/2% عوارض) در صورتحسابهاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند. لازم به يادآوري است که نرخ ماليات وعوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 90 چهاردرصد«4%» خواهد بود.

 
1390/12/17 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما