سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص حذف بند 3-3 دستورالعمل 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 (07/12/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص حذف بند 3-3 دستورالعمل 24468/200/ص مورخ 27/10/1390

 

      رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 26859/200 مورخ 29/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 بدينوسيله بند3-3 دستورالعمل مذکور مبني بر،" در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهائي،درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد" حذف و رديف هاي 4-3 و 5-3 به ترتيب به عنوان رديفهاي 3-3 و4-3 تغيير مي يابند.

 
1390/12/7 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما