سازمان امور مالياتي کشور
موديان مالياتي حقوقي ملزم به ارائه اظهارنامه الکترونيکي مي‌شوند (30/11/90) 

 موديان مالياتي حقوقي ملزم به ارائه اظهارنامه الکترونيکي مي‌شوند

 

تمام موديان حقوقي براي ارائه اظهارنامه مالياتي خود در دوره بعد بايد به صورت الکترونيکي اقدام کنند. بر اساس اين گزارش در راستاي پياده‌سازي امضاي ديجيتال، از اين به بعد ارائه اظهارنامه مالياتي براي موديان حقوقي به صورت الکترونيکي الزامي خواهد شد و دريافت اظهارنامه به صورت دستي صورت نمي‌گيرد. در دروه گذشته حدود 60 درصد از اظهارنامه‌‌هاي حقوقي‌ها به صورت الکترونيکي بوده است.

 
1390/11/30 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما