سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقيقي موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي (27/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقيقي موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي
 

 

      مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره  276434 مورخ 28/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بـه پيوسـت نـسخه اي از ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسي به شماره ثبت 275468 مورخ 28/12/1390 که به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، براي استحضار و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

 
1391/1/27 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما